İlgili Standart : IEC 61439
Kullanım Yeri : Trafo Merkezleri
Genel Bilgi : Trafo Merkezlerinde kilitleme ve kontrol mekanizmalara ait rölelerin bulunduğu panolardır.
Menu