Mahfaza Tipi : 2mm Hazır Galvanizli Sac Üzeri Boya
Kullanım Yeri : Şehir şebekeleri, endüstriyel tesisler, pompa istasyonları kompanzasyon sistemleri.
Genel Bilgi : Şehir şebekeleri, endüstriyel tesisler, pompa istasyonları vs. tesislere orta gerilim tarafında yapılan kompanzasyon banklarının içine konulduğu harici mahfazadır.
Menü