İlgili Standart : IEC 61439
Kullanım Yeri : Trafo Merkezleri
Genel Bilgi : Trafo Merkezleri arıza ve ölçüm değerlerinin kayıt amaçlı verilerinin toplandığı panolardır.
Menü