İlgili Standart : IEC 61439-1 ve 5
İlgili Şartname : MEDAŞ Özel Şartname
Mahfaza Tipi : 2mm Hazır Galvanizli Sac Üzeri Boya
Kullanım Yeri : Şehir Şebekeleri ( ALCEN )
Genel Bilgi : 50 kVA 'dan 400 kVA 'ya, 2 'den 6 'ya kadar Sayaç Çıkışlı Harici Tip Panolardır.
Menü