İlgili Standart : IEC 61439-1 ve 5
İlgili Şartname : TEDAŞ MYD 2004-046 B
Mahfaza Tipi : 2mm Hazır Galvanizli Sac Üzeri Boya
3mm HRP Sac Üzeri Sıcak Daldırma Galvaniz
Kullanım Yeri : Şehir Şebekeleri
Genel Bilgi : AG Dağıtım Panosu çıkışından beslenen bir ring üzerinde kullanılan harici tip panolardır. Ana bara ve besleme barası adında 2 bara sistemine sahiptir. Pano girişi direkt olarak ana baraya yapılır. Ring çıkışı Ana baradan bir sonraki panoya 1 Ad. 250A-400A SYA üzerinden yapılır. Abone Besleme çıkışları 5 Grup 160A 'e kadar NH00 Boy Altlık + Buşon üzerinden yapılır. Ana bara ile besleme barası arasındaki geçiş 1 Ad. 160A-250A SYA üzerinden yapılır.
Menü