İlgili Standart : IEC 61439-1 ve 5
İlgili Şartname : TEDAŞ MYD 2003-006 B
Mahfaza Tipi : 2mm Hazır Galvanizli Sac Üzeri Boya
Kullanım Yeri : Şehir Şebekeleri
Genel Bilgi : SYA Çıkışı 160kVA 'dan 1250kVA 'ya kadar Harici ve Dahili tip panolarda kullanılmaktadır.
Menü