İlgili Standart : IEC 61439-1 ve 5
İlgili Şartname : TEDAŞ-EPİD-2012-058
Mahfaza Tipi : 3mm HRP Sac Üzeri Sıcak Daldırma Galvaniz
Kullanım Yeri : Şehir Şebekeleri
Genel Bilgi : AG Dağıtım Panosu çıkışından beslenen bir ring üzerinde kullanılan harici tip panolardır. Ana bara ve besleme barası adında 2 bara sistemine sahiptir. Pano girişi direkt olarak ana baraya yapılır. Ring çıkışı Ana baradan bir sonraki panoya 1 Ad. 250A-400A DSYA üzerinden yapılır. Abone Besleme çıkışları 5 Grup 160A DSYA üzerinden yapılır. Ana bara ile besleme barası arasındaki geçiş 1 Ad. 250A-400A Yandan Çıkışlı DSYA üzerinden yapılır. DSYA 'ların üzerinde 5 ad. Trifaze sayaç veya 15 ad. Monofaze sayaç ve 1 ad. modem bulunur. Aboneler bu sayaçlar üzerinden okunur.
Menü