S.C.A.D.A. Sistemi (Veri Toplama ve Denetleyici Kontrol Sistemi) 

Referanslar

ASHIDA SCADA Sistemi

ASHIDA SCADA Sistemleri, IED temelli (Röleler, RTU, Enerji Analizörleri vb.) Güçlü ve Esnek bir yapıya sahip Trafo Merkezi Otomasyon Sistemidir. Şemada göründüğü üzere, birbirinden ayrı bölümler, birbirinden ayrı SCADA modüllerine veya bölüm seviyesinde veri toplama ve dijital formatta haberleşme yeteneğine sahip IED ‘lere bağlanmıştır.

Ortak bir açık kaynaklı protokol, ortak bir veri yolunun biçimlenmesini sağlayarak, hatasız bir şekilde bu birbirinden ayrı bileşenlerin, dağıtılmış bir izleme ve kontrol etme sistemi oluşturması için tümleşmesini sağlar.

Bu IED’lerin haberleşme portları, uygun bir haberleşme ortamı kullanılarak, ana bilgisayara bağlanabilirler. Haberleşme ortamı, RS485, bakır kablo, fiber optik, Ethernet ve herhangi başka bir ortam olabilir.

Böylece, ASCADA-SAS, ek koruma verileri ve sağlam arıza analizlerini sağlayabilmek için gereken standart protokolleri destekleyen, farklı firmalardan gelen koruma röleleri, IED’ler veya ölçüm cihazlarıyla da tümleşebilir.

Standart protokoller, ASCADA, IEC60870-5-103, DNP3, MODBUS, SPORT ve benzeri protokolleri kapsar. Tüm parametreleri, merkezi bir kontrolcüye veya GIS gibi ayrı bir sisteme iletmek mümkündür.

Menü