Not : ASHIDA Nümerik Fider Yönetim (ADR245B) rölelerinin akım uçları köprülenebilen (Soketli) tipleri mevcuttur. Bu tipler için kodların sonuna S harfi ekleyiniz.

Menü