Şönt Kapasitör Ölçü Koruma ve Kumanda Panoları

  1. Anasayfa
  2. Enerji Kalitesi
  3. Şönt Kapasitör Ölçü Koruma ve Kumanda Panoları

TANIM: TEDAŞ MYD-96/030 ŞARTNAMESİNE GÖRE OG Şönt Kapasitör Ölçü Koruma Kumanda Panosu OG Şönt Kapasitör Sisteminin kumanda ve kontrolünü ,anahtarlanmasını yapan panodur.

PANONUN ÇALIŞMA PRENSİBİ: Sistemde ADR 241B Aşırı Akım Rölesi (Tedaş MYD 96-027b Şartnamesine uygun), Aşırı ve Düşük Gerilim Rölesi,Toprak Rölesi , Reaktif Güç Kontrol Rölesi kullanılmaktadır.Ya da firmamızın önerisi olarak yukarıda yazılı tüm rölelerin görevini tek başına yapabilen ADR245B Fider Yönetim Röleleri (Tedaş MYD 96-027b Şartnamesine uygun) kullanılmalıdır.

AŞIRI AKIM RÖLESİ KORUMASI: Ünitelerin herhangi birinde oluşabilecek arızalarda nominal akımdan daha yüksek bir akım geçmesi dolayısıyla aşırı akım rölesi devreye girecek ve röle kesiciye açma verecektir.
TOPRAK AŞIRI AKIM RÖLESİ İLE DENGESİZLİK KORUMASI: Çift Yıldız Banklarda “Dengesizlik koruması”, iki yıldız noktasına bağlı bir akım trafosu üzerinden beslenen toprak aşırı akım rölesi ile yapılır.. Açma-Kapama geçici rejimleri v.b. sırasında istenmeyen açmalar yapılmaz. Röle, bir kapasitör ünitesi sigortasının atması halinde bankı servis harici eder.

AŞIRI VE DÜŞÜK GERİLİM RÖLESİ KORUMASI: Aşırı gerilim koruması, bara geriliminin 5 dakika süre ile %120 değerine yükselmesi halinde, kapasitör bankını servis harici yapacak ve bara geriliminin %100 seviyesine düşünceye kadar bankın tekrar servise alınmasını önleyecektir.
Düşük gerilim koruması, bara geriliminin 5 dakika süre ile %80 değerine düşmesi halinde, kapasitör bankını servis harici yapacak ve bara geriliminin %100 seviyesine yükselinceye kadar bankın tekrar servise alınmasını önleyecektir.
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ KORUMASI:
Kapasitör bankları reaktif güç (VAR) kontrol rölesi ile denetlenir.
Baranın reaktif gücü ayarlanan değerin üzerine çıktığında belli bir zaman gecikmesi ile bankı devreye alır. Aynı şekilde ayarlanan değerin altına düştüğünde belli bir zaman gecikmesi ile bankı devreden çıkartır.
Zaman ve reaktif güç değeri en düşük ve en yüksek ayar değerleri için ayrı ayrı ayarlanır. Bu işlem tek bir röle ile yapılabileceği gibi yardımcı röle kombinasyonu (zaman rölesi v.s.) ile de gerçekleştirilebilir.

ELEKTRİKSEL BAĞLANTILARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Bağlantılarda en az aşağıdaki iletken kesitleri kullanılmalıdır.
Kumanda ve sinyal devreleri : 1,5 mm2
Gerilim trafosu sekonder devreleri : 2,5 mm2
Akım trafosu sekonder devreleri : 4 mm2
AC ve DC yardımcı servis güç devrelerinde, devreyi koruyan kesici ve sigortaların anma akımına uygun kesitte.

Pano bağlantılarında aşağıdaki renk kodları kullanılır.
Renk kodlaması sadece iletkenlerin ucunda yapılmalıdır.

Akım ve gerilim trafolarının sekonder devreleri
Faz A : Kırmızı
Faz B : Sarı
Faz C : Mavi
Nötr : Siyah

Diğer AC devreler : Siyah
Topraklama bağlantıları : Sarı/Yeşil
DC devreleri : Gri

– Örnek proje uygulamaları için firmamız ile iletişime geçiniz.
– Prensip Şeması

Menü