Küçük Güçlü Tesisler İçin Dinamik Kompanzasyon Panoları

  1. Anasayfa
  2. Enerji Kalitesi
  3. Küçük Güçlü Tesisler İçin Dinamik Kompanzasyon Panoları

 Fazlar arasında dengesiz yüklenmelerin olduğu ve/veya yük değişiminin hızlı olduğu, banka şubeleri, kaynak atelyeleri, vinç sistemi olan tesisler, restaurant, kuyumcular, vb. küçük işletmelerde kompanzasyon yapılabilmesi için çok sayıda tek fazlı kondansatörler kullanılması gerekmektedir. Yük değişiminin hızlı olduğu yerlerde ise tristör anahtarlaması yapılması gerekmektedir. Bu durum, ilk yatırım maliyetini ve işletme maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca bu sistemler hem kapasitif, hem de endüktif reaktif enerji talebi olan tesislerde iş görmemekte ve yatırım boşa gitmektedir.

 AG Kompanzasyon panoları sayesinde, tesisde bulunan yükler ister dengesiz, ister hızlı ve isterse kapasitif çalışsın, reaktif enerji bedeli ödenmez ve yatırım maliyeti azalır.

 AG Kompanzasyon panoları  ve  olmak üzere üç tip üretilmektedir

eVArQs Dinamik Kompanzasyon Panoları
Menü