TANIM: TEDAŞ MYD-96/026 ŞARTNAMESİ 1.2. TANIMLAR BÖLÜMÜNE GÖRE Direk üzerine monte edilen ve enerji nakil hattına sigortalı-topraklı ayırıcı üzerinden bağlanan banktır.

BANK KAPSAMI: Bank aşağıda yer alan ünite güçlerinde kapasitörden ,gerekli sayıda harici tip mesnet izolatöründen,topraklama tertibatından ,sigorta tertibatından oluşur.

ÜNİTE GÜCÜ: Kapasitör bankı güçleri (kVAr) : 300-450-600 Direk tipi bankların gücü max 600 kVAr’dır.

KAPASİTÖR: Kapsitörler 6,3-10,5-15,8 kV Üniteler (iki buşingli) ve 31,5-33-34,5 kV üniteler (tek buşingli) halinde contasız tiptedir. Tek buşingli kapasitör ünite mahfazasının topraklama veya topraktan yalıtılmış metal konstrüksiyon bağlantısı için terminali bulunduğuna ve topraklama terminali mekanik bağlantı cıvata veya uzantılarından bağımsız olması gerektiğine dikkat ediniz.

BANK: Yukarıda yazılı güçlerde aynı boyut ve özelliklerde sadece kapasitör ünitelerinin değiştirilmesi ile değişik güç kademelerinin elde edilmesini olanaklı kılacak şekilde modüler tarzda ve sıcak daldırma galvanizli ,4-5 mm et kalınlığında dizayn ve tasarımı olan düzenektir.

Menü