SADECE MEKANİK DEĞİL AYNI ZAMANDA ELEKTRİKSEL OLARAK DA MODÜLER ÇEKMECELİ VE SOKETLİ METAL MAHFAZALI MODÜLER AG KOMPANZASYON PANOSU

Elektrik Dağıtım Şirketleri,İş Ortaklarımız,Müteahhit Firmalar,Bayilerimiz,Proje-Danışmanlık Firmaları,İdareler , EMO vb.sektör temsilcileri ile yapmış olduğumuz ve/veya sektörden gözlemlediğimiz kadarıyla AG Kompanzasyon Panolarında ciddi sorunların bulunması bizi yeni bir pano dizaynı geliştirmeye yöneltti.Sektörün karşılaştığı bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla eVAr Q Çekmeceli ve Soketli Metal Mahfazalı Modüler Ag Kompanzasyon Panolarını geliştirdik.

Bu dizaynı yaparken sektör temsilcilerinin karşılaştıkları ve giderilmesi istenen sorunlar şu şekilde tanımlanıyordu.

 1. Projelendirmelerde yaşanan sıkıntılar giderilmeli
 2. Pano üniversal olmalı ve her tekhat şemasına uygulanabilmeli.
 3. Pano boş veya dolu olarak stoklanabilir olmalı ,boş stoklanıyorsa elektrik malzemeleri mevcutsa aynı gün içinde bitirilebilmeli. (Özellikle pano imalatı yapan ama üretim kapasitesi yeterli olmayan meslektaşlarımıza bu sayede katkıda bulunulmalı)
 4. IEC 61439-1/2 ye uygunluğun doğrulanmasında herkesçe kabul edilebilecek ve anlaşılabilecek ortak bir dil oluşturulmalı
 5. Panolarının kullanım yerine bağlı havalandırma sıkıntıları giderilmeli (Özellikle Sıcaklık Artış doğrulamasında yaşanabilecek sıkıntılar)
 6. Yanlış Manevralara karşı tedbir alınmalı (Mekaniki Kilitlemelerin Olma Zorunluluğu)
 7. Yer sıkıntısından kaynaklı sorunlar çözülmeli (Sistemin Elektriksel olarak ta Modüler Olma Zorunluluğu)
 8. Güç arttırımları sonucu mevcut sisteme ilaveler yapılabilmeli (Sistemin elektriksel olarak ta modüler olması zorunluluğu)
 9. Taşımanın kolay olması sağlanmalı (Özellikle pano odalarının bina bodrumunda düşünülmesinin yarattığı sıkıntılar)
 10. Taşıma için sahada pano bileşenlerinin demontaj ve montaj işlemlerinin yapılmasına gerek kalmamalı (Fabrika çıkışında yapılan rutin deneyler bozulmamalı)
 11. Pano içindeki çekmecelerin demontajı-montajında her çekmece bir diğerinin yerine takılabilir olmalı (Elektriki Modülarite)
 12. Teiaş tarafından özelleşen Tedaşlara kesilen saatlik cezalara çözüm olması (Yedek çekmece ile panoya anlık müdahale olabilmeli.)
 13. Özel Edaşlarda Sistem İşletme teknisyenlerine kolaylıkla müdahale edebilme imkanı sağlanmalı.
Menü