Genel Özellikleri : Reaktif (Q) gücün, kompanze edilmesi en yaygın olarak, alçak gerilim düzeyinde kompanzasyon panoları ile yapılmaktadır. Kompanzasyon panosu tasarım ve imalinde; harmonik kirlilik seviyesi, yük değişim hızı, yükün max. ve min. değerleri gibi temel noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Harmonik kirlilik seviyesi:
e-VArQ serisi AG Kompanzasyon panosu şebekenin harmonik kirlilik seviyesine gore reaktörlü veya reaktörsüz yapılmaktadır. Harmonik kirlilik seviyesi yapılacak ölçme ve analiz sonucunda belirlenir.

I-THD= <%10 ise e-VArQ/SC
I-THD= >%10 ise e-VArQ/SFC veya e-VArQ/FT
I-THD: Max. Yüklenmede toplam akım distorsiyonu

NOT: Şebeke harmonik kirlilik oranı %50’den büyük olması durumunda harmoniklerin süzülmesi gerekmektedir. Lütfen bize başvurunuz.

Yük değişim hızı:
e-VArQ serisi AG Kompanzasyon panosu şebekenin yük değişim hızına göre iki tipte yapılmaktadır. Yük değişim hızı tesisde yapılacak ölçme ve analiz sonucunda belirlenir.

Yük değişim hızı <10s ise e-VArQ/FT
Yük değişim hızı >10s ise e-VArQ/SC veya e-VArQ/SFC

: AG Kompanzasyon panoları üç tipte üretilmektedir.
: Kontaktör Anahtarlamalı, Reaktörsüz Tip
: Kontaktör Anahtarlamalı, Reaktörlü Tip
: Tristör Anahtarlamalı, Reaktörlü Tip
eVArQSC Kontaktör Anahtarlamalı, Reaktörsüz Tip

 tipi kompanzasyon panoları harmonik kirlilik seviyesinin ve yük değişim hızının düşük olduğu yerlerde kullanılırlar. Bu panolar sistem maliyetlerini ucuzlatmak amacı ile tasarlanmış olan baz model panolardır.

 tipi kompanzasyon panolarına ihtiyaç duyulması halinde reaktör ilavesi yapılabilir. Ayrıca kontaktör yerine tristör montajı yapılabilir özelliktedir.

 tipi kompanzasyon panolarında 440V sürekli çalışma gerilimli Shreem kondansatörler kullanılmaktadır.

eVArQSFC Kontaktör Anahtarlamalı, Reaktörlü Tip

 tipi kompanzasyon panoları şebekede harmonik kirlilik oranının sınırların üstünde ve yük değişim hızının yavaş olduğu yerlerde kullanılan panolardır.

 tipi kompanzasyon panoları standart olarak reaktörlü imal edilmektedir. Kontaktör yerine tristör montajı yapılabilir özelliktedir.

 tipi kompanzasyon panolarında 440-525V sürekli çalışma gerilimli Shreem kondansatörler kullanılmaktadır.

eVArQFT Tristör Anahtarlamalı, Reaktörlü Tip

 tipi kompanzasyon panoları şebekede harmonik kirlilik oranının sınırların üstünde ve yük değişiminin hızlı olduğu yerlerde kullanılan panolardır.

 tipi kompanzasyon panoları standart olarak reaktörlü ve tristör anahtarlamalı imal edilmektedir.

 tipi kompanzasyon panolarında 440-525V sürekli çalışma gerilimli Shreem kondansatörler kullanılmaktadır.

 tipi kompanzasyon panolarında Shreem marka tristör modülü kullanılmaktadır.

Menü