TANIM : TEDAŞ MYD-96/026 ŞARTNAMESİ 1.2. TANIMLAR BÖLÜMÜNE GÖRE OG şaltına telfens içinde ve bir beton kaide üstüne haricen monte edilen ve Kesicili Metal Mahfazalı Modüler Hücre üzerinden OG barasına bağlanan banktır.

BANK KAPSAMI : Bank aşağıda yer alan ünite güçlerinde kapasitörden , aynı ünite sayısında Patlamalı tip sigortadan (akım değerleri doğru hesaplanmış olmalı) ,gerekli sayıda harici tip mesnet izolatöründen, alüminyum bara sistemi ve dengesizlik akım trafosundan ,topraklama tertibatından sıcak daldırma galvanizli saçla yapılan şaseden oluşur.

ÜNİTE GÜCÜ : Kapasitör bankı güçleri (kVAr) : 900-1200-1800-2400-3600 900 kVAR ve üstü güçteki kapasitör bankları çift yıldız olarak dizayn edilir. 900 kVAR kapasitör bankları 6 üniteden, 1200 ve üstü güçteki kapasitör bankları ise 12 üniteden oluşur.

KAPASİTÖR : Kapasitörler 6,3-10,5-15,8 kV Üniteler (iki buşingli) ve 31,5-33-34,5 kV üniteler (tek buşingli) halinde contasız tiptedir.Tek buşingli kapasitör ünite mahfazasının topraklama veya topraktan yalıtılmış metal konstrüksiyon bağlantısı için terminali bulunduğuna ve topraklama terminali mekanik bağlantı cıvata veya uzantılarından bağımsız olması gerektiğine dikkat ediniz.
Herhangi iki fazın sığası arasındaki fark ± %1′ den fazla olmaması gerektiğine dikkat ediniz.(Ünite sayısı 12 ve daha fazla olan banklar için)

SİGORTA : Her kapasitör önüne akım değeri doğru hesaplanmış patlamalı tip sigorta kullanılır.

HARİCİ TİP DENGESİZLİK AKIM TRAFOSU : Çift yıldız noktası birleşimine konularak herhangi bir dengesizlik halinde röleye komut vermek amaçlı kullanılan harici tip akım trafosudur.Yaygın kullanılan etiket değerleri 10-20/5 veya 20-40/5 ‘tir.

BANK : Yukarıda yazılı güçlerde aynı boyut ve özelliklerde sadece kapasitör ünitelerinin değiştirilmesi ile değişik güç kademelerinin elde edilmesini olanaklı kılacak şekilde modüler tarzda ve sıcak daldırma galvanizli ,4-5 mm et kalınlığında dizayn ve tasarımı olan düzenektir.AFB Marka şase tamamen civatalı ve modüler olup montaj yerine sandık içinde taşınır.

Menü