afb-logo-2019

Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır. Çerezler konusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça düzenlenmemektedir. Ancak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51’inci maddesinin üçüncü fıkrasının, AB’nin 2002/58/EC sayılı Direktifi’nin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası ile kısmi bir uyum göstermesi sebebiyle çerezler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilişkilidir.

 

6698 sayılı Kanun Kapsamında çerezler aracılığıyla kişisel veri işlenmesi; açık rızanın bulunması, Çerezin sadece, iletişimin elektronik haberleşme şebekesi üzerinden sağlanması amacıyla kullanılması ve/veya çerez kullanımının, abonenin veya kullanıcının hizmet almak için açıkça talep ettiği bilgi toplum hizmetleri için kesinlikle gerekli olması halinde mümkündür.

 

Açık Rıza Kuralının İstisna Halleri

  1. Kullanıcı Girdili Çerezler

Bu tür çerezler, kullanıcının girdilerini izleyip bunları hizmet sağlayıcıya aktaran oturum çerezleridir. Bunlar, Oturum-ID değerine bağlı birinci taraf çerezler olup en geç oturumun sonlanmasıyla birlikte çerezin kullanım süresinin de bitmesi beklenmektedir, açık rıza alınmasına ihtiyaç duyulmaz.

  1. Kimlik Doğrulama Çerezleri

Kimlik doğrulama çerezleri, kullanıcıyı bir internet sitesine giriş yaptığında tanımlamak için kullanılmaktadırlar. Bir kullanıcı hesabına giriş yaptığında, kendisine izin verilen bir içerik ya da fonksiyonelliğe erişimi açıkça talep etmiş olmaktadır. Dolayısıyla bu doğrulama fonksiyonelliği, ilgili kişinin açıkça talep etmiş olduğu bilgi toplumu hizmetinin temel bir parçasıdır ki bu nedenle ilgilinin açık rızası gerekmez.

  1. Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri

Kullanıcı tarafından açıkça talep edilmiş bir hizmet kapsamında güvenliği artırmak amaçlı kullanılan bu çerezler veya oturum açma sistemini kötüye kullanımlardan korumak için tasarlanmıştır. Bu nedenle Kanun’nun açık rıza kuralının istisnalarından birini oluşturur.

  1. Multimedya Oynatıcısı Oturum Çerezleri

Bu çerezler, videoyu yeniden oynatmaya veya ses içeriğine (örneğin görüntü kalitesi, ağ bağlantı hızı, arabellek parametreleri) ilişkin ihtiyaç duyulan teknik veriyi depolamak için kullanılmaktadır, ilgilinin açık rızasının alınmasına gerek yoktur.

  1. Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri

Yük dengelemesi, tek bir makine yerine bir makine havuzu üzerinden web sunucusu taleplerinin dağıtılması işlemlerine izin veren bir tekniktir. Çerez, ağ üzerinden haberleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğunda ilgilinin açık rızasını gerektirmez.

  1. Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcının internet sayfalarındaki bir hizmete ilişkin tercihlerini depolamak için kullanılmaktadır. Yalnızca kullanıcının açık isteği ile belli bir bilgi parçasını hatırlamak üzere yerleştirilebildiklerinden açık rıza gerektirmezler.

  1. Sosyal Eklenti İçerik Paylaşımı (beğen, paylaş, yorum) Çerezleri

Birçok sosyal ağ, internet sayfası operatörlerine kendi platformlarına entegre edebilecekleri, sosyal ağ kullanıcılarının beğendikleri içerikler veya yaptıkları yorumları paylaşmalarına izin verebilecek “sosyal eklenti modülleri” sunmaktadır. Bunlar sosyal ağın üyeleri tespit etmesini sağlamak üzere çerezler depolamakta ve bu çerezlere erişim sağlamaktadır. Temel olarak sosyal eklentiler sosyal ağ kullanıcılarına hitap etmekte olup üye olmayanlara dair bir kullanım alanı sunmamaktadır. Bundan dolayı üçüncü taraf çerezleri kullanmadan önce üye olmayanların ve sosyal ağ hesabından çıkmış olan üyelerin açık rızasının alınması icap eder. Bu durum haricinde açık rıza alınması kuralına istisnadır.

  1. Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezler

Bunlar ilgili kişilerin girdikleri internet sayfalarında kullanılan çerezlerden, açık rızaya tabi olanlar için alınması gereken açık rızalara dair tercihlerin belli bir süreyle hatırlanması için kullanılan çerezlerdir, açık rıza gerektirmezler.

  1. Birinci Taraf Analitik Çerezler

Amacı sitenin veya uygulamanın hedef kitlesini ölçmekle sınırlı olan bu çerezler; bir internet sitesini veya uygulamayı yönetmek için trafik ve/veya performans istatistiklerinin kullanılması, bu istatistiklerin üretilmesi sitenin veya uygulamanın düzgün çalışması ve dolayısıyla hizmetin sağlanması için gerekli olduğundan Kanun’da öngörülen açık rıza şartı kapsamına girmez.

  1. İnternet Sitesinin Güvenliği için Kullanılan Çerezler

İnternet sitesinin güvenlik zafiyeti nedeniyle hizmet verememesi vb. durumların oluşmaması için kullanılan bu çerezler, kullanıcının talep ettiği hizmet için kesinlikle gereklilik arz eder. Bu nedenle açık rıza alınması şartına bağlı değildir. 

Yukarıda bahsi geçen durumlar hariç “çerezler” için ilgili kişinin açık rızasının alınması gerekir.

Kanun’nun 3. Maddesinde açık rızanın Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olması gerektiği düzenlenmiştir. Açık rızanın alınması, bir ziyaretçinin internet sitesinde yer alan tüm çerezlerin kullanılmasına onay vermedikçe internet sitesinin içeriğini görüntülemesini engelleyen “çerez duvarı uygulaması” kullanılarak da sağlanabilir.

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

X